מדעי הבקר 2020

הרישום המקוון לכנס הסתיים

ניתן להירשם ביום הכנס בעמדות הרישום

לפרטים נוספים יש לפנות לרוית ravit@ortra.com