ההרשמה באתר הסתיימה 

ניתן להגיע ולשלם במקום מחר בועידה

כל טוב 

צוות כלכליסט