כנס איגוד הפסיכיאטריה בישראל 2018

הרישום דרך האתר הסתיים
ניתן להירשם במקום


בשעות הפעילות THINK לשאלות ולבירורים יש לפנות למחלקת הרישום של חברת 10:00-16:00 
בטלפון 03-6279412 או במייל  registration@thinkcontent.co.il