הכנס הבינלאומי של ענף הבניה והתשתיות

אתר הרישום נסגר ,
ניתן להירשם על בסיס מקום פנוי דרך מוקד הרישום בימים א'-ה' בין השעות 
10:00-16:00 
בטלפון:
 02-5659951 | מיילortalr@ortaltour.co.il