בית הספר המתקדם ליתר לחץ דם

הרישום לכנס סגור כעת וייפתח שוב ביום הכנס לרישום במקום