הכנס השנתי ה-41 של האיגוד הישראלי לאורתופדיה

הרישום לכנס האורטופדים מתבצע דרך מערכת הרישום של הר"י 

 

 

https://orthopaedicsurgeryfothehand2020.ima-events.co.il/