בטיחות הטיפול וניהול סיכונים 2020

הרישום המקוון הסתיים, ניתן להירשם ללא לינה בעמדת הרישום ביום הכנס

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרוית ravit@ortra.com