ההרשמה המוקדמת הסתיימה, ניתן להרשם בכניסה לתערוכה.