כנס איגוד הגזברים 2020

הרישום לכנס איגוד הגזברים הסתיים.

לשאלות ובירורים יש לפנות למחלקת הרישום ע"פ הפרטים למטה.

בכל שינוי, שאלה או בקשה יש לפנות למחלקת הרישום בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 
בטלפון 052-8691658 או במייל 

office@elmaday.co.il