יום עיון ארצי (מקוון) לאחיות 2021

הרישום המקוון לכנס נסגר, ניתן להגיע ולהירשם במקום