גסטרו ילדים שנתי 2021

הרישום המקוון הסתיים.

ניתן להירשם ללא לינה בעמדת הרישום ביום הכנס, לפרטים נוספים ravit@ortra.com