הכינוס ה- 49 הדיגיטלי של האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה 2020

הרישום המקוון הסתיים ,ניתן להרשם בזמן הכנס במלון הילטון תל אביב