הרישום המקוון לכנס הסתיים.

ניתן להירשם בעמדות הרישום ביום הכנס.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרוית ravit@ortra.com

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ, רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6789139 טלפון: 6384444- 03 ,פקס: 6384455– 03
publichealth@ortra.com מייל לשאלות