הרישום המקוון הסתיים, ניתן להירשם ללא לינה בעמדת הרישום ביום הכנס

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרוית ravit@ortra.com

החברה המארגנת: ארטרא בע"מ רחוב יגאל אלון 94 תל אביב 6109202 טלפון: 03-6384444,פקס: 6384455–03
igs@ortra.com מייל לשאלות