isim 2019

ההרשמה הסתיימה

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למרכז הרישום במייל isim@kenes-events.com

*רישום והזמנת חדרים הינם על בסיס מקום פנוי בלבד ובירור מראש מול מרכז הרישום